Regulamin akcji

“CO PRZEKONAŁO CIĘ DO BROOKS?”

 

 1. Organizatorem promocji jest marka Brooks Running stanowiąca własność 4Run Sp z.o.o., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą “4Run Sp. z.o.o.”, adres firmy: Mickiewicza 95A, 64-920 Piła NIP: 7642664366 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).
 2. Niniejszy regulamin określa   zasady   działania   akcji „Ankieta — Co przekonało Cię do Brooks?” trwającej w dniach 17.10-30.11.2022 r.
 3. W ramach akcji zadaniem uczestnika jest wypełnienie w pełni ankiety dostępnej pod adresem https://brooks-running.pl/sondaz/ udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania — zamknięte i otwarte.
 4. Za wypełnienie prawidłowo ankiety uczestnik otrzyma czapkę o wartości 99 zł. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
 5. By otrzymać czapkę, należy złożyć zamówienie, dodając do koszyka produkt https://brooks-running.pl/product/czapka-brooks/ oraz podając kod wygenerowany po wypełnieniu.
 6. Ankietę można wypełnić tylko 1 raz (słownie: jeden).
 7. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 8. Organizator pokrywa koszty wysyłki tylko do lokalizacji na obszarze Polski.
 9. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.​
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie   trwania   akcji. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na nabyte przez Klienta prawa przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 12. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 13. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.   Moc   prawną   mają   jedynie   postanowienia   niniejszego   Regulaminu   oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

 

DO GÓRY